Výstava

Jan Šépka Architects – Vnímání

Termín
Vernisáž 07.09.2016 19:00
Kurátor Michal Škoda
Vstupné zdarma

 

 

Přednáška autora: 7. 9.  17:00 Studentský kostel, sv. Rodiny, Karla IV. 22,  Č. Budějovice

Zahájení: Ve středu 7. 9.  19:00 náměstí Přemysla Otakara II.

Spolupráce: Ing. arch. Jan Bárta

Další výstavou letošní sezóny je projekt architekta Jana Šépky, kterým v rámci bloku architektonických výstav chceme nabídnout nejen možnost zažít a vnímat zase trochu jinak prostředí galerie i prostoru náměstí, ale především položit řadu otázek, a otevřít témata, týkající se nejen umění a architektury jako takové, ale především vnímání města – místa v rámci každodennosti.

Tato výstava nestojí pouze na základě vlastní výtvarně architektonické intervence, ale bude rovněž doplněna / každé úterý od 18.00 / za účasti hostů z řad odborníků, umělců, architektů i politiků – o blok přednášek a diskusních pořadů pro veřejnost, vztahujících se k historii i současnosti náměstí a jeho využití, stejně jako k vztahu současného umění a architektury.

VNÍMÁNÍ

Projekt je zamyšlením nad tím, co pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru, a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní vyžití.

Barokní Samsonova kašna umístěná na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je jednou z největších svého druhu v zemi a představuje významnou památku a symbol města. Její umělecká kvalita je nezpochybnitelná a v současné době si nikdo z nás nedokáže představit náměstí bez této dominanty. Otázkou ale může být, zda dnes takové dominanty nevnímáme již jen mimoděk. Procházíme kolem nich každý den a díky tomu, že jejich hodnota je historicky i prostorově potvrzena, nepřemýšlíme již o podstatě této památky, ani o vztahu k prostoru velkorysého náměstí.

Naopak prostory prvního patra Domu umění, které v posledních letech nabízí velmi kvalitní umělecké zážitky, jsou před našimi zraky zastřeny. Návštěvník neznalý situace, galerii těžko hledá. Je zřejmé, že určitá forma utajení prostoru galerie může být i výhodou, nicméně prožitek z výstavy a případná diskuze o umění a kultuře se vytrácí z našeho běžného denního repertoáru.

Projekt se snaží poukázat na to, jak vnímáme, respektive nevnímáme, dominanty a skrytá místa, která nejsou daleko od sebe, nachází se v centru dění a nabízí kulturní vyžití. Smyslem by mělo být nabourání našeho stereotypního vnímání takových hodnot a snaha po zamyšlení a diskusi o těchto tématech.

Samsonova kašna se přibližně na měsíc ocitne v kruhovém prostoru, který jí jednak bude separovat od samotného náměstí, a zároveň pro ni vytvoří klidné pozadí i intimitu, které tato dominanta nikdy neměla. Kašna se tak ocitne jako šperk v galerii. Kruhový prostor bude přímo propojen cestou se schody s prostorem prvního patra Domu umění, kde se objeví opět kruh, ale v jiných souvislostech. Návštěvník se v prostoru galerie může pohybovat pouze po vymezené kruhové cestě a do volných prostor galerie se vlastně nedostane. Bude vnímat pouze prostor pomocí stropu, který nebude ve vnitřní promenádě instalován. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do Domu umění oknem je celkovým smyslem projektu. Do zajímavé konfrontace se tak dostávají věci, které spolu zdánlivě nesouvisí.  (J. Šépka)

Jan Šépka se narodil v roce 1969 v Praze. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury AVU v Praze. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V roce 1998 spoluzaložil a byl společníkem kanceláře HŠH architekti, která fungovala do roku 2009. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti : www.sepka-architekti.cz.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od září 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v minulém roce jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh Národní knihovny v Praze nebo Pokoj v krajině v Modravě.

              

                                                      

Galerie současného umění a architektury /Dům umění města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice 370 01, CZ tel.: 420 386 360 539, e-mail: adoks@centrum.cz, www.dumumenicb.cz  otevřeno denně  10 –13 / 13.30 –18

 

 

RL_04740_logo_RL_final-kopie-300x156

 

Recenze a články

Napsali o výstavě

http://bigsee.eu/perception-by-jan-sepka-czech-republic/?fbclid=IwAR1oqP8kAF7-Q4euz2uNAt7Su0GdpeNuRF3fCHb5-iBu14OQV8vvoJPg_wI

aasarchitecture.com

Umělec zakryl kašnu …

Nejnavštěvovanější výstavy roku 2016

Kulturní událost roku 2016

Jan Šépka

Šépka architekti/ Jan Šépka

Náš veřejný prostor

Vnímání

Události v regionech

Jan Šépka Vnímání

TVjecko

Studio ČT24

Zakrytou Samsonovu kašnu si už prohlédlo více než ….

Samsonova kaše…

V zakryté kašně jedni viděli ….

Samsonova kašna v Českých Budějovicích

Vnímání

Zakrytá kašna táhne….

Události v kultuře

Události v regionech

ČT České Budějovice

Návrat hravé architektury

Jan Šépka

K Samsonovi šlo po lávce šest tisíc lidí..

Přednáška na náměstí

Jan Šépka

Zakrytá kašna přilákala tisíce lidí…

Samsonovu kašnu zakrývají dřevěné stěny

Vnímání

Projekt Vnímání

Samsonova kašna zmizela za černou stěnou…

Kašna oddělena od náměstí…

O vnímání městského prostoru…

Budějovická kašna bude skryta…

K Samsonovi poprvé po schodech

Samsonova kašna zmizela za zdí …

Vnímání

Události v regionech

Symbol Budějovic zmizel za stěnou

Začne projekt Vnímání

Dominanta náměstí zmizí z očí

Vnímání dominanty města

Diskuse k výstavě

Samsonovu kašnu zakryje umělecký projekt

Instalace v Domě umění

Projekt Vnímání

Samsonovu kašnu zakryjí obří stěnou

Symbol Budějovic zmizí za stěnou

Kašna schovaná za zdí