Doprovodná akce

Přednáška – Buchner Bründler Architekten CONSTELLATIONS – CORRELATIONS

Kdy
Kde Kostel sv. Rodiny, ul. Karla IV 22, České Budějovice

 

Přednáška s architekty:   17:00, čtvrtek 14. února / Studentský kostel svaté rodiny – Karla IV. 22, České Budějovice

První ročník architektonických výstav v galerii plánuje pro tento rok švýcarské studio Buchner Bründler Architekten z Basileje.

Hlavním zaměřením společnosti Buchner Bründler je město jako konstruovaná forma a živý organismus. Hlavním rysem tohoto přístupu je dialog s místním prostředím. Architekti studia vždy reagují na kontext místa a snaží se s ním citlivě pracovat, doplnit stávající struktury a dále rozvinout místo do nového funkčního celku. Buchner Bründler kladl velký důraz na pečlivé zpracování a přesné zpracování detailů. Mnohé z jejich budov jsou výsledkem architektonických soutěží, které Buchner Bründler považuje za výzkumnou fázi jejich práce, kdy mohou experimentovat s novými materiály, objevovat nové konstrukční možnosti a rozvíjet typologii budov. Navíc, díky menšímu objemu,

Z mnoha zrealizovaných projektů by se mělo zmínit obytný / komerční Volta Zentrum, který oživuje své okolí díky polymorfismu vyvolanému městským prostředím. Nebo hotel Nomad, jehož historická fasáda vytváří atmosféru vznešenosti. V dalším projektu jejich úcta ke starému statku v Linesci vedla k pozoruhodnému domu uvnitř domu. A jejich doplnění k Accademia di Architettura v Mendrisio ukazuje, jak může být vliv asertivní struktury na stávající budovu snížen o začátek pod zemí.

Architektura Buchnera Bründlera nepodléhá návratu formalismu, protože každý projekt rozvíjí svoji vlastní identitu. To, co mají všechny společné projekty, je stejná metoda nebo přístup, zahrnující koncepční práci s prostorem, jasně formulovanou řemeslnou praxi a odpovídající využití materiálů. Hledání slušného řešení s ohledem na materiál může např. Vést k použití surového betonu, jehož atmosférická hmotnost a intenzita poskytují pocit bezpečí.

Buchner Bründler Architekten založil v Basileji v roce 1997 Daniel Buchner a Andreas Bründler. V roce 2003 byly přijaty do Federace švýcarských architektů (Bund Schweizer Architekten) a v letech 2008 a 2009 byli hostujícími profesory na EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne). V letech 2010-2012 byli hostujícími lektory v designu v ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich / švýcarský federální technologický institut v Curychu).

Daniel Buchner se narodil v roce 1967 v Berneck ve Švýcarsku. Po vyučení jako konstruktér v Berneck v letech 1984 až 1987 studoval architekturu na Ingenieurschule St. Gallen v letech 1988 až 1989 a poté na Engineering School of Both Basels (Ingenieurschule beider Basel) od roku 1989 až do roku 1993. Po studiích pracoval od roku 1994 do roku 1997 ve společnosti Morger & Degelo Architekten v Basileji.

Andreas Bründler se narodil v roce 1967 ve švýcarském Sinsu . Po učení jako konstruktér ve Zugu v letech 1984 až 1987 studoval architekturu na Engineering School of Both Basel (Ingenieurschule beider Basel) od roku 1989 do roku 1993. Poté pracoval v architektonické kanceláři Miller & Maranta v Basileji od roku 1994 do 1997.

Svojí presně instalovanou sérií obrazů představuje výstava Constellations – Correlatios v Českých Budějovicích výzvou pro diváka a impulsem k přehodnocení konvenčních přístupů k prezentaci architektury. Vybrané souhvězdí obrazů v každé místnosti jsou navrženy tak, aby stimulovaly dialog mezi různými projekty a budovami. Návštěvníci mohou hledat detaily, vztahy a rozdíly v neustále remixovaném a rekombinovaném vnímání obrazů. Proces srovnávacího odhalení odhaluje aspekty, které jsou opačné, protichůdné nebo příbuzné.

Tato zkušenost odráží architekturu Buchnera Bründlera. Vzájemné vzájemné vztahy jsou srovnatelné v tom smyslu, že každý jednotlivý projekt je výsledkem individuálně převládajících okolností a není řízen opakujícím se formalismem. Typickým rysem každého nového designu je to, že reaguje na měnící se souvislosti a specifické městské a atmosférické podmínky. Budovy mají vztah k jejich lokalitě, což je vždycky charakteristické.

Můžeme tedy porovnat osm projektů: velké urbanistické návrhy i menší budovy zaměřené více na vnitřní hloubku, která je vnější složitostí. Tento srovnávací přístup slouží jako smyslový nástroj pro pochopení, které se zaměřuje nejen na samotnou architekturu, ale také na specifické podmínky každého vystaveného projektu, jak je vidět z různých různých úhlů.

Obrazy budov nejsou na stěně galerie tiché svědky, které poskytují pouhý pohled na zobrazení reality. Vstoupí do místnosti a stanou se objekty, které hledají přímou, vizuální a fyzickou konfrontaci s divákem.

Výstava vyzývá diváky, aby využili své smyslové vnímání a představivosti, aby viděli architekturu Buchnera Bründlera novým způsobem a intenzivněji. Zobrazené detaily budovy jsou téměř hmatatelné, jejich silná fyzická přítomnost a přesné detaily a pečlivě tvarovaná konstrukce vstupují do vědomí diváka. Individuálně formulovaná a dominantní významnost je prezentována prostřednictvím samotných budov a odhaluje se vztah mezi různými městskými budovami a řešeními. Výstava ateliéru Buchnera Bründlera je, stejně jako jejich stavby, experimentem s prostorností a vnímáním.

 

 .