Doprovodná akce

Marte. Marte – Appearing Sculptural

Kdy
Kde Studentský kostel Sv. Rodiny, ul. Karla IV.
Vstupné zdarma

Přednáška: Marte.Marte ve Studentském kostele

PŘEDNÁŠKA ARCHITEKTŮ VE STŘEDU 23. 3. OD 17:00 – STUDENTSKÝ KOSTEL SV. RODINY, UL. KARLA IV. 

Bratři Bernhard / 1966 / a Stefan Marte / 1967 /vystudovali obor architektura na Technické Univerzitě v Innsbrucku. V roce 1993 společně založili atelier Marte. Marte Architecten ve Weileru, malé obci ve spolkové zemi Vorarlbersko v údolí Rýna. Vedle řady soukromých domů postavili též úctyhodný počet oceněných budov v oblasti kultury, vzdělávání, infrastruktury a zdravotnictví. Jejich budovy charakterizuje přísný smysl pro abstrakci, redukci a cit pro jejich umístění. Četné úspěchy na soutěžích a mezinárodní ocenění jsou dokladem přínosu tohoto atelieru, jehož tým má v současnosti 25 zaměstnanců.

Pro práce bratrů Bernharda a Stefana Marte je typická přísnost konceptu, přehledná organizace a skulpturální forma.  S velkou citlivostí dokáží reagovat na historický kontext a přesvědčivě reinterpretovat stávající budovy. Kromě dřeva, skla a udusané hlíny, je především beton jejich nejčastěji užívaným materiálem.

Skulpturální výraz, jenž Marte. Marte hledají, není otázkou pouhé formy, nýbrž výrazem, který nabízí více, než je vidět. Myšlenka a obsah jsou v jejich případě jasným emociálním základem. Velice citlivě dokáží reagovat na kontext prostředí, a ač by se mohlo z jejich realizací se sochařským rukopisem zdát, že se jedná o reakci na krajinu v níž žijí a pracují, tak se jedná spíše o místo v krajině, které se stává pro architekty stěžejním momentem. Za velice důležité, jak sami uvádějí, je v rámci používaného skulpturálního jazyka jejich forem to, že jím docilují maximálního zredukování na samu podstatu. Redukce samotná by však postrádala smysl, pokud by výsledkem nebyla právě silná forma.

Díky vysoké kvalitě svých projektů obdrželi Marte. Marte již řadu ocenění a dosáhli řady vítězství v architektonických soutěžích, což jim zajistilo značné renomé a jejich jméno se stává stále frekventovanějším také na mezinárodní scéně.

Osobitý rukopis v podobě tvarové jednoduchosti masivních staveb, který se jim podařilo vyvinout, se stává prostředníkem k novému definování kontextu místa a dosažení pozitivního napětí v souladu s řádem, který je patrný v komplexnosti nahlížení daných prostředí, jež velice citlivě doplňují.  Často používaný beton, jako základní materiál pro většinu jejich realizací však není pouhým oblíbeným materiálem, nýbrž materiálem, který samotné projekty vyžadují. Beton, jako volně tvarovatelný materiál umožňuje vzniku citlivě prostorových kompozic s patrným důrazem na působení světla a hmoty.