Edukační činnost

Alan Johnston – DRAWING AND SHADOW

Termín

Výstavu Alana Johnstona lze zařadit mezi projekty, které se vážou k daným prostorům galerie Domu umění, kdy zde autoři nejen „něco“ vystavují, ale kdy se prostor a jeho stěny stávají přímou součástí díla.

Pod názvem DRAWING AND SHADOW (Kresba a stín) zde svojí intervencí autor představuje nástěnné kresby, jež nejen odráží, ale i rekonfigurují architektonické prostory.