Edukační činnost

Alena Kotzmannová – NEXT TIME

Termín

Alena Kotzmannová je přední česká umělkyně. Nejčastěji ji nazýváme fotografkou, což dává smysl, protože její práce jsou z 95 procent fotografiemi. Za deset let aktivního vystavování však Kotzmannová přesvědčila, že jí je blízký konceptuální přístup k fotografii – zvažování, jak médium komunikuje, jaké výrazové možnosti nabízí a co jejich použití evokuje za souvislosti. Zůstává tedy fotografování věrná, ale častěji než na ryze fotografických přehlídkách na ni narazíme ve společnosti umělců pracujících s jinými médii.

Výstava NEXT TIME je sestavena z pěti fotografických souborů odpovídajících pěti sálům Domu umění. Pouze jeden už vystavila dřív. Na přehlídce Současný český kubismus na Staroměstské radnici v Praze ale sloužil hlavně jako falešný důkaz pro ironicky míněný objev kurátorů, že kubismus i dnes inspiruje současné umělce. V podstatě se tak dá říct, že i tento soubor poprvé poznáváme v souvislostech autorčina uvažování.