Edukační činnost

Buchner Bründler Architekten Konstelace – Korelace

Termín

Ćeskobudějovická výstava „ Konstelace – Korelace“ je ve svém přesně nainstalovaném sledu obrazů výzvou pro vnímání návštěvníků a určitým podnětem k přehodnocení konvenčních způsobů prezentace architektury. Vybrané konstelace obrazů v daných místnostech dávají podnět k dialogu mezi jednotlivými projekty a budovami. Návštěvníci mohou hledat podobnosti, vztahy a rozdíly ve stále nově míchaném, kombinovaném vnímání obrazů. Proces komparativního pozorování odhaluje aspekty, které jsou opačné, vzájemně si odporují nebo jsou spřízněné.