Edukační činnost

CHRISTIAN HELWING – CENTER NO CENTER

Termín

V koncepci, kterou Helwing zvolil pro Budějovice, jej zajímá otázka individuální svobody.
Projekt by se měl stát jakýmsi určením místa, které je vyjádřeno v názvu „Center No center“.

Autorova intervence vychází z dispoziční situace samotného galerijního prostoru.
Jako základní materiál zvolil koberec, s kterým však pracuje jiným způsobem, než jsme zvyklí. Samotný prostor galerie pojímá jako „skulpturu“, do které divák vstupuje.
Přirozená /obvyklá/ cesta galerií je přerušena a do prostoru je zakreslován vzorec kruhových segmentů. Zvoleným materiálem Helwing do jisté míry připomíná aspekty domova, aby je záhy popřel díky nepřístupnosti jednotlivých místností.