Edukační činnost

Christiane Löhr

Termín

Typickým rysem její tvorby je proměna organických materiálů s přirozenou křehkostí a citlivostí na propracované struktury, které jsou základem nových forem. Pomocí nich pak přivádí přírodu a civilizaci do vzájemného dialogu. Jejím stěžejním zájmem je zkoumání prostoru a forem prostřednictvím pro sochařství netypickými materiály.

Charakter materiálů, které Christiane Löhr používá, mohou vzbuzovat mylný dojem, že svůj zájem upíná pouze na rostliny a živočichy. Hlavní důvod této volby je třeba hledat již v autorčině dětství, odkud pramení jak vztah k těmto materiálům i jejich znalost. Nelze nezmínit ani zkušenost, kterou nabyla během studií v atelieru Jannise Kounellise – vůdčí osobnost italského uměleckého hnutí „Arte Povera“, pro které bylo právě používání známých předmětů každodenního života, jako sochařského materiálu příznačné.