Edukační činnost

Cigler Motyčka – Akčytom Relgic

Termín

Vizuální instalaci charakterizuje vyjádření jiného prostorového a pocitového vnímání světa, ve smyslu být sám se sebou, jak říká Václav Cigler „Jsem podmíněn tušením, umění je vyjevováním tušeného.“

Tvorba Václava Ciglera a Michala Motyčky vychází z potřeby vést dialog o umění a společně reagovat na vzniklé podněty, vytvářet podle svého vlastního smyslu „jevící se“ události, vnímatelné při vhodném obrácení pohledu. Při sebereflexi na vlastní prožívání odhalíme ve svém prožitku reflexe světla, ozáření, či celkovou situaci, která se v obměnách opakuje, měnící se odraz obrazu člověka, jenž mizí. Michal Motyčka se zabývá prostorovým konceptem, vychází z dané situace, vytváří prostorové průniky reflexivních ploch o velikosti formátu vstupního otvoru do galerie, který se v instalaci opakuje. Václav Cigler klade důraz na skutečnou tělesnou přítomnost člověka, jeho pohyb, prožitek prostoru a sebe sama, oscilaci tvarů a prázdna, přijmutí a odcházení.

Jana Šindelová