Edukační činnost

Dana Sahánková – V zastavení růst

Termín

Kresby Dany Sahánkové jsou inscenacemi jakýchsi návratů, skrze které jsou vyjevovány skryté zákonitosti lidského smyslového vnímání v závislosti na hloubce a intenzitě vnitřního prožívání. Autorka vizualizuje (vizuálně tvaruje) stavy, které člověka ve všech směrech přesahují. Často jsou zkušenostně „otevřenou situací“, čemuž odpovídá „otevřenost“ kreseb dosahovaná uplatňováním průhledů do jiné dimenze „za“ první relativně přehledný plán obrazu.

Petr Vaňous, kurátor výstavy