Edukační činnost

Daniel Pitín – Broken Windows

Termín

Daniel Pitín (1977, Česká republika) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru klasické malby, následně v ateliéru konceptuálních médií. Pitín vytváří vizuálně složité malby prostřednictvím silné představivosti a jemných odkazů na kanonická umělecká díla, architekturu a estetiku pozdního modernismu, přičemž užívá technik známých v historii umění od barokního malířství, až po jeho transformaci jazykem avantgardních hnutí na počátku 20. století. Temná stupnice jeho palety, éterické postavy a fantaskní struktury, které zároveň skrývají a odhalují své protagonisty, zaplňují jeho dílo náladovostí a šíří nevysloveného obsahu. Daniel Pitín popisuje své malby jako fragmenty příběhů a snů, jejichž prostřednictvím zkoumá „osobní a kolektivní paměť známých míst“.

Principy formulující jeho malířské dílo se projevují rovněž prostřednictvím koláže, videa a filmu, nalezeného materiálu, který v tomto procesu hrál podstatnou roli, zahrnujícího rodinný archiv a internetové zdroje, stejně jako historického filmového materiálu, konkrétně s odkazy na dílo Alfreda Hitchcocka, film noir a českou novou vlnu 60. let. Jeho zájem se pohybuje mezi lidstvem a jeho tvorbou a mezi strukturami a jejich obsahem.