Edukační činnost

Denisa Lehocká – Dítě

Termín

Hlavním rysem tvorby Denisy Lehocké je vizuální transformace. Vytváří prostorové koláže, kdy se zabývá nejen daným prostorem, ale dá se říci, že prostor rovněž zobrazuje a do jisté míry i vytváří. Jedná se o velice osobité a těžko zařaditelné dílo, s využitím široké škály prostředků (malby, kresby, plastiky, objektu, nalezených předmětů i architektury). Své realizace nenahlíží jako „instalace“, nýbrž jako již zmíněné „ prostorové koláže“, jejichž prostřednictvím nám předkládá jistý obraz lidské existence.