Edukační činnost

Esther Stocker – Nothing Could Be Done – Men Were Only Men, And Space Was Their Eternal Enemy

Termín

Stěžejním tématem tvorby Esther Stocker je prostor. Fenomén, kterým je fascinována, který jí nabízí nespočet možností a pokládá řadu otázek. Zabývá se jeho fyzickou konzistencí i ideologickým významem. Autorka se ve své práci pohybuje především v rozmezí malířského plátna a daných skutečných prostorů, které využívá pro své vize. Prostřednictvím klasické malby na plátno a maleb nástěnných spolu s prostorovými instalacemi /v nichž lze hovořit doslova o rozšířeném malířství/ nám předkládá tvorbu odkrývající, jaké pocity v ní prostor vyvolává, jakým způsobem jej vnímá či jaké problematiky ji nejvíce oslovují. Malba je důležitým aspektem, kde autorku zajímá jak samotné medium, tak i pojem malování jako takového.