Edukační činnost

Eva Koťátková – Paralelní životopis

Termín

Eva Koťátková /1982 / je umělkyní zkoumající pozici a roli člověka v sociálním systému, stejně jako v osobním prostředí, kde se pohybuje. Divák je pro autorku partner, který je vtahován do jejího světa. Témata autorčiny tvorby sahají od období dětství / jenž zanechává patrné stopy na každém jedinci /, školních let až po momenty současné každodennosti. Není možné, aby se divák nedokázal mnohdy poctivě ocitnout na autorčině místě, neboť daná témata stojí mnohdy na obecně uchopitelném základě.