Edukační činnost

Filip Dujardin – Built / Build

Termín

Tvorba Filipa Dujardina se pohybuje od fikce k realitě a od reality zpět k fikci. Klade si otázky co je architektura, stejně jako co je obraz? Co je znázornění architektury, a jak je architektura vnímána konkrétním médiem?
Koncepce určená pro tuto českobudějovickou výstavu BUILT / BUILD (Stavěno / Stavět) přináší určitý posun, kdy se Dujardin nezabývá tolik belgickou architektonickou kulturou, ale více univerzálním procesem výstavby budov, architektonickou typologií obecně a stavbou, jako výsledkem nahromadění historických odkazů. Vtahuje nás zde do prostředí sestávajícího nejen z výběru fotografií, ale i sochařské, prostorové intervence, která se stává určitým trojrozměrným překladem témat, jež zkoumá v obrazových kolážích.