Edukační činnost

FRANTIŠEK LESÁK – NAUKA O PŘÍRODĚ

Termín

Výstava Nauka o přírodě je souborem představujícím Lesákovy práce od nejranějších z roku 1972 až po poslední kolekci Lesních krajin. Všechny vycházejí z konkrétních pozorování a experimentů, jež mají zajistit „objektivitu“ lidského vnímání, které nelze dosáhnout. Šíře tohoto procesu a jeho nekonečnost nenavozují rezignaci, ale vzbuzují maximální zvědavost. Dobrodružství různých výzkumů související s přírodním světem, který není dílem člověka, zprostředkovává Lesák v Domě umění ukázkou několika mnohem širších průzkumů.