Edukační činnost

František Skála

Termín

Pro tuto českobudějovickou výstavu byla však vybrána nejnovější plátna, která budou z převážné části vystavena vůbec poprvé. Jsou to obrazy, kde se autor prezentuje jako tvůrce lyrické geometrické abstrakce.

Tento cyklus maleb volně navazuje na monumentální Štiavnické plátno (8 x 9 m), které Skála vytvořil v roce 2016 v Banské Štiavnici. K tomu jej inspirovalo Turínské plátno, nikoliv však obtištěná postava Krista, nýbrž zvláštní bytosti, jacísi podivní mimozemšťané, kteří vznikli v místech poskládané látky. To byl počátek techniky spočívající ve skládání látky a vrstvení jemných práškových pigmentů, které se vodou zapouštějí do plátna. Autor se soustředil na to, co vzniká vzlínáním ve skladech plátna, prostupováním barevných vrstev, na krásu proporcí geometrických polí vzniklých skládáním, jejich hierarchií a meditativní účinek.

Výsledkem jsou poetické kompozice pastelových odstínů, se světlem se proměňující intenzitou. Mimo klasický obdélníkový formát autor užil dramatičtějšího kosočtverce nebo oblíbeného tvaru obálek se zaoblenými hranami. Výstavu doplňuje řada objektů, citlivě reagujících na dané prostory galerie a spolu s obrazy vytvářející kompaktní celek. Divák se ocitne ve Skálově světě -prostředí nasátém souzvuku barevných kontrastů a forem, kde se bude moci nechat unášet svojí vlastní fantazií.