Edukační činnost

Gast Bouschet & Nadine Hilbert – Toward the Event Horizon

Termín

Film a fotografie jsou prodloužením lidských smyslů a vytvářejí interakce mezi fyzickým světem a naší myslí. Využití těchto technik nás může buď manipulovat nebo odcizit, nebo mohou tyto techniky upřednostnit hluboký vztah naprostého uchvácení k našemu životnímu prostředí.