Edukační činnost

herman de vries – real

Termín

herman de vries patří k důležitým představitelům evropského umění 20. století a českobudějovický Dům umění se mu stává dalším místem v řadě mnoha světových „zastaveních“, které v posledních letech tento holandsko – německý autor absolvuje. Před mnoha roky si vyhradil, aby jeho jméno i názvy děl byly vždy uváděny s malými písmeny (z důvodu vyhnutí se hierarchizaci).
Tvorba hermana de vries se řídí myšlenkami mířícími k jednoduchosti a úspornosti, které jsou schopny obnovit základní mechanismy života v rámci uměleckého procesu. Typická je u něho náklonnost k experimentování s různými materiály a jazyky. Umění, věda i filozofie se v jeho díle neustále prolínají a spojují se světem kolem nás.
Jedním z de vriesových filozofických postojů je zredukovat svou roli umělce na minimum a co nejvíce eliminovat logický základ. Jeho role tak zůstává odkázaná na pozorování, objevování, sbírání, uspořádání a dokumentaci všeho, co mu dává k dispozici příroda. Příroda, která má své stěžejní místo v životě vůbec, je mu dílnou i materiálem.