Edukační činnost

HYNEK ALT a ALEKSANDRA VAJD

Termín

Na úvod letošního roku připravil Dům umění výstavu manželské dvojice Aleksandry Vajd a Hynka Alta, pro které je to zároveň jejich první samostatná fotografická prezentace na jihu Čech. Stěžejním tématem tvorby Vajd a Alta je analýza fotografie jako média. Důležitou problematikou pak přehodnocování vnímání světa, především jeho vizuality.