Edukační činnost

Ivan Pinkava – Backtracking

Termín

Téma shrnuté v názvu Backtracking lze přeložit jako „znovu-nastavování cesty“. Známý český fotograf Ivan Pinkava pracuje v instalaci českobudějovické výstavy s intuitivně vyvíjenou časoprostorovou konfigurací. Aby jí dosáhl, ruší chronologii svých prací a vypouští všechny textové údaje k jednotlivým dílům. V rámci tvůrčího procesu vzniká „mapa“ černobílých a barevných fotografií různého stáří a různé velikosti. Důraz je tu kladen na vztahy mezi jednotlivými díly, prostorovým uspořádáním a napětím mezi obsahy vyslanými do prostoru.