Edukační činnost

LINDA ARTS – ADITI

Termín

Linda Arts ve své tvorbě zkoumá, čemu se její dílo rovná ve světě. Ve vnějším smyslu se jedná o odkazy k rozličným směrům v historii umění, kde je možné vystopovat především blízkost k minimalismu, konkrétnímu umění, formalismu a zvláště pak k umění optickému. Bylo by však krátkozraké nahlížet abstraktní malby Arts pouze z historického odkazu, neboť autorka vytváří díla jasně ukazující, že práce na základě jistých znalostí odhaluje naše vlastní nedostatky.