Edukační činnost

Marco Tirelli /ukončeno 12.3./

Termín

Pro svoji první samostatnou výstavu v Čechách zvolil Marco Tirelli koncepci představující dvě důležité roviny jeho nejsoučasnější tvorby. Jedná se o kresby a intervence tvořené nástěnnou malbou a objektem. Divák se tak má možnost ocitnout v autorově „světě“ sto dvaceti kreseb, pokrývajících tři galerijní stěny a vtahujících nás do jakéhosi Tirelliho soukromého archivu – deníku poetického univerza obrazů s ponorem v bludišti paměti, kdy autor touto mentální mapou odhaluje řadu svých vizí a inspirací. Druhou část galerie pak „okupují“ nástěnná díla – malby, kdy homogenní použití černé barvy uzavřené v dokonalém kruhu pomáhá soustředit pozornost na objekty umístěné v jejich středech. Autor se zde věnuje, de facto jako v řadě svých obrazů, otázkám trojrozměrnosti a hranicím naší představivosti a vnímání.