Edukační činnost

Mirosław Bałka – Der Nachthauseweg

Termín

„Der Nachthauseweg“ – autorova první samostatná výstava v České republice, jejíž název je inspirován jednou z Kafkových povídek. Tato slovní hříčka odkazuje k Balkovu zájmu o vztah mezi pojmy noc – domov – cesta. Samotná expozice sestává z díla „229 x 118 x 75” (2017) -skulptury, vytvořené z desek teraca, velikostně vycházející z rozměrů autorova těla a nesené ocelovou konstrukcí, podloženou malými kousky plsti, které představují teplý měkký protipól k tvrdému materiálu. Stejně jako další materiály používané v Balkově tvorbě, pochází letité teraco z rodinného domu v Otwocku, které Miroslawův dědeček, kameník používal k výrobě náhrobků. Laciný umělý kámen tak v tomto díle nabývá vznešeného významu, a na základě toho se rozvíjí dialektika mezi postelí a nosítky, hrobem / úkrytem, světlem / tmou, přítomností / nepřítomností.