Edukační činnost

Monika Immrová – Členění

Termín

Není podstatné, jestli se Monika Immrová vyjadřuje pomocí figury (Postava, Hlavy), zátiší (Nádoby, Předměty) nebo ryze geometrických kompozic (Území čtverce, Hrany).  Podstatná je intencionalita, jednotící idea, a tou je vždy právě umělec sám. Bere svoji paměť, zkušenost, prostředí, ostatní umělce, celé dějiny umění, rezavá železa trčící z houštin, společnost, přírodu, zkrátka všechno, co může nějak posloužit jeho cílům, a tyto suroviny a přísady skládá do zcela nové, specifické osobní kompozice.