Edukační činnost

Pierre Andre Ferrand – obrazy

Termín

V rámci sledování a představování umělců, kteří se rozličnými způsoby věnují abstraktní malbě, byl do prostorů galerie českobudějovického Domu umění tentokrát pozván švýcarský umělec Pierre Andre Ferrand /1952/. Dílo tohoto v Ženevě žijícího autora lze charakterizovat jako velice přesvědčivou výpověď, která se zabývá otázkami osobní víry prostřednictvím malby.