Edukační činnost

Podebal – Bohdanka bude o Vánocích bez tatínka

Termín

Umělecká skupina PODE BAL patří mezi jednu z prvních, které politizovaly po roce 2000 českou výtvarnou scénu. Ta byla po roce 1989 poměrně apolitická, protože umění se po éře vymezování se vůči establishmentu mohlo vrátit k čistě estetickým a konceptuálním tématům.

Základ skupiny tvoří trojice Michal Šiml, Antonín Kopp a Petr Motyčka. PODE BAL od počátku reagoval kritickými a ironickými výstupy na aktuální dění u nás a vyvolal tak mnoho diskusí nad stavem české společnosti a politiky. Důležitým prvkem v tvorbě je také humor,ne však humor, zlehčující danou situaci…, nýbrž dotvářející možnost sebereflexe.

Pokud se o PODE BALU hovoří v souvislosti akcí se společenským přesahem, nelze nepřipomenout, že již několik let se skupina věnuje také tématům existenciálním. Jednou z otázek, vztahujících se k této tématice, kterým je již od dávných dob věnována pozornost , je „ smrt “ Říká li se, že smrt je nejdůležitější událostí života, je třeba si rovněž všímat, jak se s tímto fenoménem nakládá…

Právě touto událostí se PODE BAL zabývá ve svém nejnovějším projektu, který připravil pro českobudějovický Dům umění.