Edukační činnost

Štěpán Grygar – Fotografie

Termín

První samostatnou výstavu Štěpána Grygara na jihu Čech lze nahlížet jako malou retrospektivu. V prostorách sto padesáti metrů čtverečních Galerie současného umění a architektury autor předkládá výběr prací, který sahá od současnosti až do počátku osmdesátých let.

Tvorba Štěpána Grygara prošla v průběhu let jistým vývojem, který se z dnešního pohledu jeví zcela přirozeným, charakteristický osobitou citlivostí i poetickým nádechem. Tvůrčí cesta vede od děl, jež byla v 70. létech řazena k českému fotografickému vizualismu, který později vystřídala poměrně silná příklonnost ke konceptuálnímu přístupu a analýze fotografického média jako takového.

Pro celé Grygarovo dílo je charakteristický kultivovaný cit pro výtvarné prostředky uměleckých avantgard, a patrný je rovněž zájem o polohu značně reduktivní, snad možno říci až minimální. Ne však z pohledu doslovného minimalismu, neboť každý Grygarův „obraz“ v sobě nese určitý příběh. Tento malý výčet vyznačující se širším rozpětím je však propojen s osobním prožitkem a zkušeností, vycházející z autorova pozorování a vnímání reality. Nejen žité každodennosti, kde se autor v danou chvíli právě nachází, ale i zkoumání fragmentů věcí, kdy jej zajímá to, co na fotografii není vidět.