Edukační činnost

Takashi Suzuki – RED BLUE AND LIGHT

Termín

Je nám velkou ctí, že po dvou letech můžeme v Českých Budějovicích opět nabídnout nahlédnutí do tvorby jednoho z japonských umělců. Po výstavě Atsua Hukudy (2008) se nyní výstavních prostorách města představuje Takashi Suzuki.

Slovy Tohru Matsumota lze Suzukiho šarlatová díla shrnout jako obrazové sdělení věci. Dílo prezentované v posledních létech zahrnuje monochromní červená a modrá plátna, kdy autor pracuje s jejich vzájemným vztahem v souvislosti s prostorem a světlem. Díla si nárokují mimořádně vysokou prostorovou přesnost, která závisí na velikosti, množství a umístění v souvislosti s podmínkami světla.