Edukační činnost

TEREZA VELÍKOVÁ – ŠPATNĚ POLOŽENÁ OTÁZKA

Termín

Tereza Velíková je výtvarnou umělkyní, která hodně pozornosti věnuje řeči a slovu. Zejména pracuje-li v médiu videa, mají její díla charakter formalizovaných promluv, v nichž se běžné slovo mění v modelové.