Edukační činnost

Tham & Videgård Arkitekter – V detailu

Termín

Pro svoji první prezentaci v České republice architekti připravili zcela nový výstavní projekt představující tvorbu z posledního období, kde se zaměřují především na důležitost  „detailu“ v současné architektuře.

Sami tuto výstavu komentují slovy: „Architektura je o budoucnosti. Budova zůstává na místě celá staletí, takže nejde jen o současnost, ale je to také forma pokračování historie směrem do budoucnosti. Z tohoto pohledu jsou veškeré běžné okolnosti ovlivňující koncepci nové budovy nebo nového městského prostředí jen podružné ve srovnání s dopadem a kvalitou stavby, tedy s jejími vlivy na životní prostředí, její architektonickou integritou a funkcí, její schopností vyjadřovat myšlení a ideály společnosti. A konečný výsledek je to jediné, co se počítá. Z této perspektivy se výstava snaží zprostředkovat diskusi, ke které se neustále vracíme při každodenní práci v našem ateliéru; v této diskuzi hledáme primární vlastnosti budovy a zkoumáme, jak výtvarná stránka a detaily budovu ovlivňují“.