Exhibition

Adriena Šimotová – Mapování dotykem

Date
Curator Michal Škoda

V úvodní části výstavy autorka představila své papírové objekty z doby kolem roku 1991. Převládala ale její aktuální tvorba, rozměrné kresby vytvořené jemným roztíráním barevných pigmentů na hedvábném papíru, záznamy jejích otisků a dotyků prstů, naznačujících přítomnost lidské figury. Doplnily je pigmentové portréty či masky ze série Vytrácení podob, vysypané mezi dvě skleněné desky. Velká účast veřejnosti na vernisáži i na výstavě reflektovala mimořádné postavení Adrieny Šimotové na české scéně.