Exhibition

Dominik Lang – Procházení zdí

Date

DOMINIK LANG – PROCHÁZENÍ ZDÍ

Název Procházení zdí vyznívá jako hra s nadpřirozenem nebo v doslovném přepisu jako stavební sonda s cílem v utopické prostupnosti. Dominik Lang v rámci své sochařské tvorby pracuje často s místně specifickým přístupem a ubírá dílům jejich vlastní solitérnost, tedy i omezenou přenosnost v uměleckém provozu. Lokace a architektonické řešení výstavních síní je v mnoha ohledech stěžejním inspiračním zdrojem a stává se impulsem pro různé podoby interpretace „sochařské práce“ v kulturní tradici, ale i vlastní fyzické přítomnosti. Odkaz institucionální kritiky v umění se u Langa prolíná s důrazem na dobovost, paměť stylu, ale i na sochařský proces, matérii a hmotu prostoru. Volně rozvíjený dialog v rámci kulturní paměti dějin umění 20. století je neustále latentně přítomný, nebo naopak soustředěně rozvíjen jako téma či předloha k modelu některých děl.

Ve výstavních projektech reagujících na provoz a samotný prostor galerie se odráží Langův dlouhodobý výzkum sochařské pozice v současném umění, kdy vlastní podrývavé mimikry s aspekty neviditelnosti typické pro dřívější tvorbu střídá jeho důraz konfrontace diváka s materiálovostí (Expanded Anxiety, Vídeň 2013 – instalace ve sklepení vídeňské Secession rozvíjející kubistický odkaz) a v některých případech téměř monumentalitu, která funguje v odkazech na konkrétní inspirační události (Missing Parts, Řím 2013 – obklad ze sádrových dlaždic skrze tři patra galerie pracující s odkazem na suprematismus). Důležitou se v obou případech stává materiálová podstata sochařské práce s ohledem na přepracovávání hmoty prostoru během vzniku díla (výstavy). 

Prostředkem k formálnímu čtení galerijního prostoru je pro Langa příznačný půdorys. Výstavní prostor Domu umění v Českých Budějovicích je orientován jako kruhový průchod pěti místností. Středový nosný stavební prvek oddělující místnosti brání vizuální představě přímého pohledu do jedné velké galerijní místnosti. Lang rozvíjí myšlenku jednotného „ideálního prostoru“. Namísto nabízejícího se „zbourání“ středového prvku je východiskem k proměně samotné galerie vznik centrální sochy. Odkrývá tak podstatu procesu „procházení“ a vzniku vizuální i významové prostorové masky, která má funkčně proměnit prostor s akcentem na umělecké dílo, kterým je samostatná socha – objevena jako skrytý tvar v prostoru.

Název Procházení zdí vede k popisnosti během pojmenování výstavy, ale i k úvahám o vzniku vizuální masky. Ta je příznačně odhalována například v dějinách moderní architektury, kdy představa ideálních prostorů založených na konkrétních materiálech a technologické funkčnosti je historiky dementována na ikonických modernistických stavbách, kde z fotografií stavebních prací odhalujeme, že zdání betonu v některých případech tvoří cihla překrytá sádrou a barevným nátěrem. Jedná se o klam, který lze ovšem vyložit i jako přiznanou scénografickou zkratku, masku, vedoucí k ulehčení vjemu na celek zamýšleného ideálního prostoru.

Na výstavě v Českých Budějovicích Dominik Lang nerozvíjí přímý historický odkaz – kromě materiálové práce – úvaha nad scénografičností moderní architektury je jakousi paralelou k rozvíjené sochařské práci definované jako časově omezená scénická skladba. Dominik Lang v sochařském celku rozvíjí význam vizuální scény sloužící ke krátkodobému účelu. Zdánlivá institucionální proměna, Langův krátkodobý pohled do galerie trvající po dobu jedné výstavy, otevřeně rozvíjí úvahy nad modelovostí prostorových a vizuálních masek, vážících se k nestálosti a programové dikci výstavního provozu. 

Martin Mazanec

Dominik Lang se narodil v roce 1980 v Praze. Roku 2008 diplomoval na pražské AVU. Během studií též trávil čas na New York Coopers Union a na pražské UMPRUM, kde dnes působí  / společně  s kurátorkou Edith Jeřábkovou / jako vedoucí atelieru sochařství.  Má za sebou nespočet výstav v předních evropských galeriích a institucích – jako například:
Samostatné výstavy:
2013 Expanded Anxiety, curated by Annette Suedbeck, Secession, Vienna, AU
Missing Parts, curated by Lydia Pribisova, The Gallery Apart, Rome, IT

2012 Humble Objects, curated by Petra Reichensperger, Kunsthaus Dresden – Galerie fuer Gegenwartskunst  Municipal Gallery for Contemporary Art, Dresden, DE
The Lovers, Galerie Krobath, curated by Karel Císář, Vienna, AU
Documentation, h u n t k a s t n e r , Prague

2011 Private Collection, Galerie Krobath, Berlin, DE
Sleeping City, curated by Yvona Ferencová, Czechoslovak Pavilion, 54th la Biennale di Venezia, Venice,
2008 Between, Zamek Ujazdowski, Warszawa,

Skupinové výstavy :
2013 I Salute the Potter’s Clay, with Tom Godfrey, Karol Radziszewski, Marie Lund, Yonatan Vinitsky,
curated by Eve Smith and Gemma Lloyd, Czarna Gallery, Warsaw, (f

2012 The Beginning of the Century, curated by Pavlina Morganová, Pilsen Regional Museum, Pilsen
Intense Proximity, La Trienniale, curated by Okwui Enwezor, Palais de Tokyo, Paris, FR
Between the First and Second Modernity, 1985-2012, curated by Edith Jeřabková, and Jiří & Jana
Sevčik, National Gallery in Prague at the Veletržní Palace, Prague

2011 Auxiliary Constructions – Behilfskonstruktionen, curated by Petra Reichensperger, Kunsthaus Dresden –
Staedtische Galerie fuer Gegenwartskunst / Municipal Gallery for Contemporary Art, Dresden, DE
Finalists of the 2011 Jindřich Chalupecký Award, Dox, Prague
Les amis des mes amis sont mes amis, hommage a Ján Mančuška, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, FR
Sculpture in the Street, curated by Karel Císář, DUMB: Dům umění v Brně, Brno

2010 Don’t Forget the Flowers, curated by Yvona Ferencová, Moravian Gallery, Brno
5th Biennale of Young Artists, curated by Tomáš Pospisžyl, House of the Stone Bell, Prague City Gallery
City, Prague
Dziewiec tytulow, BWA Zielona Gora, PL
Boundary, Gallery NoD, Prague

2009 White Paper, Black Bride, curated by Jiří Kovanda & Edita Jeřabková, Prague Biennale 4
Easy Actions Without a Clear End / Azioni molto semplici senza uno scopo preciso, Artra, Milano, IT
Memories of the Future, curated by Karel Císář, Galerie Vacláv Špála, Prague

2008 Bewohnte Orte, Illusionen über die Stadt und das Land , Kunstverein Springhornhof, Neuenkirchen,
Neuenkirchen, DE
MANUAL CC, Instructions for beginners and advanced players, CSW Centrum Sztuki Wspolczesnej /
Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warszawa, PL

V letošním roce je D. Lang již potřetí finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, jejíž prezentace proběhne na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. ve středu 11.9.