Exhibition

Jiří Matějů

Date

 
JIŘÍ MATĚJŮ (1960) VYSTUDOVAL PRAŽSKOU AVU V ATELIERU B. DLOUHÉHO, ZDE PROŠEL ŠKOLENÍM KLASICKÝCH MALÍŘSKÝCH TECHNIK A JEHO VÝCHOZÍM ZÁJMEM V TÉTO DOBĚ BYLA FIGURA. AUTOR  BĚHEM SVÉHO VÝVOJE VŠAK POSTUPNĚ DOŠEL K URČITÉ TÉMATICKÉ PROMĚNĚ A POČÁTKEM DEVADESÁTÝCH LET SE PRO NĚHO STAL STĚŽEJNÍ PŘEDEVŠÍM ZÁJEM O VZTAH MEZI BARVOU A SVĚTLEM. HLAVNÍM ZPŮSOBEM VYJADŘOVÁNÍ SE MU VEDLE KLASICKÉHO OBRAZU STALA TÉŽ PRÁCE SE SKLEM (ZRCADLEM).
 
TATO MÉDIA SE U MATĚJŮ PROLÍNAJÍ A ZÁROVEŇ JEDNO DRUHÉ OVLIVŇUJÍ. SKLO POUŽÍVÁ V INSTALACÍCH, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K DANÉMU MÍSTU A AUTOR ZDE PRACUJE V RÁMCI OTÁZEK, VÁZAJÍCÍCH SE K HORIZONTÁLNÍM A VERTIKÁLNÍM ŘEŠENÍM S PŘÍTOMNOSTÍ ŘÁDU A SVĚTELNOU PROMĚNLIVOSTÍ.
 
TYTO ZKUŠENOSTI MATĚJŮ UPLATŇUJE TÉŽ V MALBÁCH. SKLÁDÁ LINKOVÉ A PÁSOVÉ KOMPOZICE, ČI VĚTŠÍ BAREVNÉ POLE DO JEDNOTLIVÝCH  LINIÍ A VYUŽÍVÁ JICH PRO SVÉ ZKOUMÁNÍ MOŽNOSTÍ LIDSKÉHO VNÍMÁNÍ. AUTOR ČASTO VYCHÁZÍ TÉŽ ZE VZPOMÍNEK A KONCEPTUÁLNÍM PŘÍSTUPEM NABÍZÍ ESTETICKÁ I ETICKÁ PROLÍNÁNÍ SVÝCH PŘEDSTAV.
 
MATĚJŮ PATŘÍ DO ŘADY AUTORŮ, KTEŘÍ PRACUJÍ S JAZYKEM GEOMETRIE A JE PÁDNÝM DOKLADEM TOHO, ŽE TATO PROBLEMATIKA NENÍ ZDALEKA VYČERPÁNA.  V JEHO TVORBĚ JE MOŽNÉ VYSTOPOVAT URČITOU AFINITU S NĚKTERÝMI UMĚLECKÝMI SMĚRY DÁVNÝCH LET, NEJEDNÁ SE O JEJICH ROZMNOŽOVÁNÍ, ALE NAOPAK VELICE KVALITNÍ OŽIVOVÁNÍ, STAVĚJÍCÍM NA DANÝCH ZÁKLADECH. AUTOR NÁM PŘEDKLÁDÁ NOVÉ MOŽNOSTI, KTERÉ SE OBEJDOU BEZ LITERÁRNÍ PŘÍTOMNOSTI, ČI REÁLNÉ PŘEDLOHY, KTERÉ VE SVÉ STRUKTURÁLNOSTI NABÍZEJÍ SÉMANTICKÝ  SYSTÉM V PROSTŘEDÍ ŘÁDU.
 
PRO TUTO ČESKOBUDĚJOVICKOU PREZENTACI AUTOR PŘIPRAVIL SÉRII NOVÝCH VELKOFORMÁTOVÝCH OBRAZŮ , KTERÉ DOPLŇUJE CYKLUS MENŠÍCH DĚL. VÝSTAVU AUTOR NAZVAL „MODRYAN“, COŽ NENÍ MYŠLENO, JAKO URČITÝ HOLD VELKÉ POSTAVĚ ABSTRAKTNÍHO MALÍŘSTVÍ MONDRIANOVI, ČI JAKO NĚJAKÁ PROBLEMATIKA, VÁZAJÍCÍ SE K PERIODĚ MODERNISMU. NAOPAK JEJ LZE CHÁPAT, JAKO VOLNOU PARAFRÁZI, ZA NÍŽ JE TŘEBA HLEDAT, PRÁVĚ V ÚVODU ZMIŇOVANÝ,  AUTORŮV ZÁJEM O  VZTAHY BARVY A SVĚTLA. V TOMTO PŘÍPADĚ PŘEDEVŠÍM BARVY MODRÉ.