Exhibition

Jiří Seifert – Sochy

Date
Curator Michal Škoda

Významný představitel generace 60. let vystavil dvacet sedm abstraktních soch z kamene kombinujících konvexně-konkávní plochy a vycházejících z přírody. Divákům doporučoval – na rozdíl od tehdejších výstavních konvencí – haptické vnímání svých prací.