Exhibition

Kateřina Štenclová – Stereotations

Date
Curator Michal Škoda

Při instalaci autorka komponovala své abstraktní malby založené na vztazích mezi barevnými plochami do celků reagujících na daný prostor galerie. Název výstavy naznačil posun v její tvorbě, kdy strohé geometrické tvary nahradila křivka vnášející do obrazů pohyb.