Exhibition

Mimmo Paladino – Laboratoř

Date
Curator Angelo Bucarelli, Michal Škoda

Významný malíř a sochař italské trans avantgardy vystavil třicet asamblážovaných reliéfů vytvořených z papíru, sádry, kresby a malby, adjustovaných v dřevěných rámech a pokrytých hustou hliníkovou sítí. Tento nový cyklus nazval Paladino Laboratory.