Exhibition

Peter Demek – Jednotlivosti

Date

Prostřednictvím výstavy JEDNOTLIVOSTI se setkáváme s tvorbou Petera Demka, kterého lze bezpochyby zařadit mezi nejzajímavější sochaře nejmladší generace. Prešovský rodák Peter Demek (1980) vystudoval Fakultu výtvarného umění VUT v Brně u Doc. Jana Ambrůze. Vědom si kvalit svého „učitele“ bylo jisté, že výběr právě tohoto Atelieru byl jasným cílem s ohledem k budoucího směřování.

Jednoduchost, strohost, oproštěnost, čistota, zájem o prostor a hledání nových sémantických možností, přehodnocování přístupů charakteristických pro přední představitele Minimal artu – to jsou hlavní aspekty v díle, kterým na sebe Demek poprvé výrazně upozornil výtečnou výstavou v opavském Domě umění /2006/, jejíž součástí byla zároveň jeho diplomová práce.

Lapidární redukce formy, práce s prostorem a jeho artikulace, jako materiál především železo – to jsou hlavní charakteristiky autorových prácí, pro které zvolil i svůj osobitý titul v podobě verbálního novotvaru „Id „ – koncovkou, značící prapodstatu věcí.

Industriální architektura, průmysl, zahrádkářské kolonie, ale i město – prostředí, kde Demek objevuje „předměty“ nabízející hlavní inspirační zdroje, které poté přetransformovává do svých objektů, povětšinou prezentovaných v souvislosti s uměle vytvořenými stěnami (bloky). Ty jsou součástí Demkovo instalací, kterými si tak vytváří individuální prostor, jenž je součástí celku. Divák se pak ocitá v „prostředí“, kde se setkává s věcmi známými ze svého civilního okolí (zábradlí, balkóny, držadla..), zde však v podobě tvarové oproštěnosti, fragmentárnosti a geometrické skladebnosti nabývají nových významů a stávají se poselstvím Demkova díla.

VÝSTAVA VZNIKLA VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM KULTURY ČR A MAGISTRÁTEM MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE.