Exhibition

Podebal – Bohdanka bude o Vánocích bez tatínka

Date

Umělecká skupina PODE BAL patří mezi jednu z prvních, které politizovaly po roce 2000 českou výtvarnou scénu. Ta byla po roce 1989 poměrně apolitická, protože umění se po éře vymezování se vůči establishmentu mohlo vrátit k čistě estetickým a konceptuálním tématům.

Základ skupiny tvoří trojice Michal Šiml, Antonín Kopp a Petr Motyčka. PODE BAL od počátku reagoval kritickými a ironickými výstupy na aktuální dění u nás a vyvolal tak mnoho diskusí nad stavem české společnosti a politiky. Důležitým prvkem v tvorbě je také humor,ne však humor, zlehčující danou situaci…, nýbrž dotvářející možnost sebereflexe.

V prestižní encyklopedii East Art Map byl PODE BAL zařazen mezi nejdůležitější výtvarné umělce, působící po 2. světové válce v regionu střední a východní Evropy.

Z řady dosavadních projektů skupiny patří k nejznámějším výstavy jako MALÍK URVI ve Špálově galerii v Praze ( 2000 ), kde se skupina prezentovala plakáty s portréty politiků, kteří v minulosti spolupracovali se Státní bezpečností ( Filip, Grégr, Čalfa, Mertlík, Dlouhý, Komorous, Škromach, Falbr….) Reakcí na problematickou otázku ohledně odsunu sudetských Němců bylo umístění transparentu Zimmer Frei na Pražském hradě v rámci výstavy POLITIK UM ( 2002 ) , které bylo následně násilně odstraněno. Na jaře roku letošního se v pražském Centru současného umění DOX představil PODE BAL výstavou MALÍK URVI II., tady se tvůrci prostřednictvím reflexe minulých politických procesů vyjadřovali k nastavení současného systému, upozorňujíc na fungování komunistických soudců a prokurátorů, kteří soudili politické procesy totalitního systému a stále působí v dnešní justici. KRIZE, byl název výstavy, kterou se / také letos na jaře / skupina představila v Dublinu, a tématem tohoto projektu byl život a dílo Oskara Wilda v roce 110. výročí jeho úmrtí. PODE BAL se podílel i na mnoha výstavách mimo muzejní a galerijní prostory, kde možno připomenout například projekt FLAGELANTI z pražských Letenských sadů, zabývající se kolaborací Čechů. Stejnou kritiku však věnuje skupina i dějinám umění, kdy se například v projektu COVER ART parodicky zabývá tvorbou legend – jako Yvese Kleina či Josepha Beuyse.

Pokud se o PODE BALU hovoří v souvislosti akcí se společenským přesahem, nelze nepřipomenout, že již několik let se skupina věnuje také tématům existenciálním. Jednou z otázek, vztahujících se k této tématice, kterým je již od dávných dob věnována pozornost , je „ smrt “ Říká li se, že smrt je nejdůležitější událostí života, je třeba si rovněž všímat, jak se s tímto fenoménem nakládá…

Právě touto událostí se PODE BAL zabývá ve svém nejnovějším projektu, který připravil pro českobudějovický Dům umění.