Výstava

Alena Kučerová – Grafika

Termín
Kurátor Michal Škoda

Výstava zachytila všechny podstatné linie tvorby klíčové autorky generace 60. let. Zastoupena byla grafika tištěná z kovových matric perforovaných krejčovským šídlem, matrice samotné dotvořené polychromií, i pozdější asambláže, kombinující plech a přírodniny.