Výstava

Dan Hanzlík, Martin Kolář, Pavel Mrkus, Jan Stolín – Nejasná evidence

Termín
Kurátor Zbyněk Sedláček

 

První kurátorská výstava v Domě umění v Českých Budějovicích představila ty autory z nejmladší generace ústecké scény, které spojovaly geometrické principy v jejich tvorbě. Kurátor specializující se na geometrické umění Zbyněk Sedláček z Institutu výtvarné kultury v Ústí nad Labem se na podnět kurátora galerie Michala Škody pokusil vytvořit manifestační výstavu, která by poukázala na tento typ umění v severních Čechách, existujícího vedle silného proudu sociálně kritického umění, jež se stal díky kurátorským aktivitám Michala Kolečka synonymem ústecké scény 90 let.

Autoři vytvořili práce přímo pro prostor galerie, v nichž kombinovali klasický obraz, reliéf, objekt, interaktivní instalaci a video-projekci. Expozice se vizuálně i myšlenkově dělila na dvě části: přední část pracovala s novými materiály i postupy, zadní místnosti se obrátily ke klasičtější technice malby a k motivům vycházejícím z přírody. Vstupní a poslední místnost byly ponořené do tmy: Jan Stolín vytvořil interaktivní instalaci kombinující vizuální, hmatové i sluchové vjemy tak, že do vstupní části vložil umělou stěnu ze sádrokartonových desek. Ta jednak změnila prostor galerie, ale také v sobě obsáhla techniku, která se za pomoci čidel rozsvítila neonem a na diváka foukala vzduch z průmyslových větráků. Daniel Hanzlík v poslední místnosti promítl video s kaleidoskopickou organickou strukturou, jakýchsi proměňujících se a množících se bublin (Mutace, 1999). Doplnily je monochromní malby Pavla Mrkuse výrazné barevnosti s motivem kruhu, které přešly do další místnosti v podobě bílých maleb a reliéfně vyvedeným soustředným kruhem. V prostřední místnosti řady obrácené okny do náměstí se představil Martin Kolář svými bílými malbami, další prostor ukázal drobné formáty černobílých maleb variujících motiv šestiúhelníku Daniela Hanzlíka.