Výstava

Jiří David, Václav Stratil, Petr Písařík, Tomáš Vaněk, Jan Nálevka, Jan Šerých – Sleva 20%

Termín
Kurátor Jiří Ptáček

Externí kurátor Jiří Ptáček, který dosud výstavní program galerie pozorně sledoval jako pravidelný recenzent, vybral autory pracující s geometrií, jak bylo pro dosavadní koncepci Domu umění typické. Zároveň ale jeho kurátorské gesto obsahovalo polemiku s programem galerie, neboť užití tohoto jazyka se u zvolených autorů nezabývalo čistě svou vlastní formou, ale skrývalo společensko-kritický komentář komerčních aspektů současnosti. Díla užívající estetiku reklamy a designu a vycházející z běžného života kladla proti racionální geometrii jakousi „emocionální“ geometrii plnou ironie, odstupu a vtipu. Tato „každodenní geometrie“, jak ji následně nazval kurátor Ptáček v časopise Ateliér, užívala k uchopení vizuality civilní prostředky a zkoumala vztah mezi vysokým uměním a pop-kulturou. Na prostor galerie reagovala vystavená díla přímo, ale i méně viditelně, podle kurátora v dílech formállně převládalo „vábení kruhem usazeným do pravoúhlých síní“.

Vystavující si rozdělili jednotlivé místnosti pro takřka samostatné prezentace. Tomáš Vaněk vytvořil procesuální kresbu na zdi vstupní místnosti otiskováním zabláceného míče (Particip č. 23 /Softbalglobal/, 2001). Doplnilo ji psychedelické video Jiřího Davida Spirála (2001), v němž záběry kamery zblízka snímající televizní obrazovku doprovodila zvuková stopa klasické hudby. Jan Šerých sestavil geometrickou kompozici v modré barvě z konstrukce postele, ložního prádla a malby zavěšené na zdi (Nic neříkej, 2001). Petr Písařík umístil do prostřední ze zadní řady místností sprejovou akrylovou malbu Ty jsi můj balonek, ty mi chceš uletět (2001). Na ni na protilehlé straně navázala linie oranžových teček na topném tělese a instalace v meziokenním prostoru z barevných nafukovacích balonků, které postupně od vernisáže výstavy praskaly a měnily tak její podobu. Jan Nálevka vystavil velkoformátové černobílé tisky s logy falzifikátů značkového oblečení. Stejná pokroucená loga umístil i na pyramidku ze tří kopacích míčů a na sérii trik instalovaných na věšák na oblečení. Václav Stratil ze svých prací vybral spolu s kurátorem devět barevných momentek, v nichž se zaměřil na hledání náhodných geometrických kompozic.