Výstava

David Tremlett – Místnosti a jejich zdi

Termín

MÍSTNOSTI A JEJICH ZDI-VÝSTIŽNÝ NÁZEV, KTERÝM POJMENOVAL SVOJI PRVNÍ VÝSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE DAVID TREMLETT (1945). TENTO RODÁK Z BRITSKÉHO CORNWALLU, PATŘÍ DO ŘADY AUTORŮ,KTEŘÍ REPREZENTUJÍ VELKOU BRITÁNII NA SCÉNĚ SOUČASNÉHO SVĚTOVÉHO UMĚNÍ.

TOTO PŘEDNÍ POSTAVENÍ ZÍSKAL JIŽ V SEDMDESÁTÝCH LÉTECH,JAKO KONCEPTUÁLNÍ UMĚLEC, KDY JEHO AKTIVITY SMĚŘOVALY SPÍŠE LANDARTOVÝM SMĚREM. AUTOR VŠAK UŽ V TÉTO DOBĚ TVOŘIL NÁSTĚNNÉ KRESBY (SVOJI PRVNÍ VYTVOŘIL V ROCE 1969),KTERÉ JSOU JEHO STĚŽEJNÍM, VYJADŘOVACÍM PROSTŘEDKEM AŽ DO SOUČASNOSTI.OD OSMDESÁTÝCH LET SE MU STAL HLAVNÍM PROSTŘEDNÍKEM PASTEL.

STEJNĚ,JAKO TENTO MATERIÁL, KOLÍSAJÍ TREMLETTOVY NÁSTĚNNÉ KRESBY MEZI PRCHAVOSTÍ A STÁLOSTÍ. AUTOR SE NEOMEZUJE NA MÍSTA, KTERÁ ZARUČUJÍ TRVALOST, MNOHÉ Z JEHO DĚL VE SKUTEČNOSTI EXISTUJÍ JEN KRÁTKOU DOBU, NEŽ ZANIKNOU PŮSOBENÍM PŘÍRODNÍCH ŽIVLŮ NEBO NEŽ JSOU PŘEMALOVÁNY PŘI PŘÍPRAVĚ DALŠÍCH GALERIJNÍCH VÝSTAV. TENTO POSTOJ K TRVALOSTI SVÝCH PRACÍ SE STÁVÁ DEFAKTO PROTIPÓLEM URČUJÍCÍ DVOJAKOST,NEBOŤ Z DRUHÉ STRANY AUTOR VŽDY PEČLIVĚ PLÁNUJE SVÉ PRÁCE TAKZVANĚ VE SMYSLU – ŠITÉM NA MÍRU – V HARMONII S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM, KTERÉ BÝVÁ VELICE RŮZNORODÉ.

OD STAVEB SAKRÁLNÍCH (KOSTELY KAPLE, KLÁŠTERY, GALERIÍ, MUZEÍ, PŘES SOUKROMÉ OBYTNÉ DOMY, TOVÁRNY AŽ PO EXTERIÉRY-NÁHODNÁ MÍSTA V KRAJINĚ, RUINY ATD..) AČKOLI SAMOTNÉ KRESBY MOHOU ZMIZET, AUTOR MÁ Z JEJICH TVORBY TRVALÝ ZÁŽITEK, KTERÝ SE MŮŽE ODRÁŽET V BUDOUCÍCH DÍLECH. NELZE NEZMÍNIT TÉŽ VELICE DŮLEŽITÝ MOMENT V AUTOROVĚ PRÁCI (ŽIVOTĚ), KTERÝM JSOU CESTY. NE NÁHODOU JE TREMLETT NĚKDY NAZÝVÁN JAKO MALÍŘ-CESTOVATEL.

SVÝMI ČASTÝMI CESTAMI, KŘÍŽEM KRÁŽEM OD MEXICKÉ POUŠTĚ AŽ PO AFRIKU DOVEDL DO DOKONALOSTI SENZITIVITU, VYZRÁLOU DÍKY KONTAKTŮM, KTERÉ MU NABÍZELY PRÁVĚ MÍSTA STOJÍCÍ MIMO ZÁPADNÍ KULTURU. TYTO PROŽITKY JSOU ZACHYCENY VIZUÁLNÍMI POZNÁMKAMI, ARCHITEKTONICKÝMI DETAILY, BARVAMI, ALE I ZVUKY, HUDBOU, SLOVY. FINÁLNÍ PODOBA JE VŽDY VE FORMĚ NÁSTĚNNÝCH KRESEB AŤ UŽ PRO „MÍSTNOSTI A JEJICH ZDI“ KDE SE UMĚLEC ZMOCŇUJE PLNĚ PROSTORU, ČI ZÁSAHY „IN SITU“ VYTVOŘENÝCH NA ROZPADLÝCH ZDECH ZCHÁTRALÝCH BUDOV…. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O PASTELOVÉ TECHNIKY, NANÁŠENÉ DLANĚMI NA STĚNY, ČÍMŽ UMĚLEC DOSAHUJE NARUŠENÍ PŘIROZENÉ ROZLIŠOVACÍ HRANICE MEZI MALBOU, SOCHAŘSTVÍM A ARCHITEKTUROU. ZÁROVEŇ VELICE KŘEHKÝM JAZYKEM NABÍZÍ PLÁN DOJMŮ ČLOVĚKA, PŘICHÁZEJÍCÍHO DO KONTAKTU S RŮZNÝMI KULTURAMI.

PRO ČESKOBUDĚJOVICKÝ DŮM UMĚNÍ JE VELKOU CTÍ,ŽE TENTO VÝZNAMNÝ AUTOR PROJEVIL ZÁJEM O ZDEJŠÍ VÝSTAVU A PŘIPRAVIL, JAKO VŽDY, NOVÝ,SPECIÁLNÍ PROJEKT PRO DANÉ MÍSTO.TEN TAK TVOŘÍ OJEDINĚLÉ DÍLO, JENŽ BUDE PŘÍLEŽITOST SHLÉDNOUT POUZE V TĚCHTO PROSTORECH. TREMLETTOVO VÝSTAVA TAK NABÍZÍ NEJVĚTŠÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT LETOŠNÍHO ROKU A ZAJISTÉ TÉŽ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UMĚLECKÝ POČIN NA JIHU ČECH, KTERÝ BY MĚL SVÝM VÝZNAMEM JEDNOZNAČNĚ PŘESÁHNOUT REGIONÁLNÍ ROZMĚR.