Výstava

Esther Stocker – Nothing Could Be Done – Men Were Only Men, And Space Was Their Eternal Enemy

Termín

Stěžejním tématem tvorby Esther Stocker je prostor. Fenomén, kterým je fascinována, který jí nabízí nespočet možností a pokládá řadu otázek. Zabývá se jeho fyzickou konzistencí i ideologickým významem. Autorka se ve své práci pohybuje především v rozmezí malířského plátna a daných skutečných prostorů, které využívá pro své vize. Prostřednictvím klasické malby na plátno a maleb nástěnných spolu s prostorovými instalacemi /v nichž lze hovořit doslova o rozšířeném malířství/ nám předkládá tvorbu odkrývající jaké pocity v ní prostor vyvolává, jakým způsobem jej vnímá, či jaké problematiky jí nejvíce oslovují. Malba je důležitým aspektem, kde autorku zajímá jak samotné medium, tak i pojem malování, jako takového.

Ať už jsou to například paradoxy založené na rozporu mezi sjednocením přesných geometrických tvarů produkující neurčité vizuální vnímání – což může být způsobeno nepatrnými zásahy do pravidelné struktury, nebo práce, kde je patrné zkoumání velké architektonické formy. Optické kvality děl působí téměř 3d iluzí. Vyvolávající někdy až jakýsi halucinačně geometrický svět. Instalace Esther Stocker mají schopnost vtáhnout do sebe diváky, kteří vždy vidí totéž ale odlišně. Lze tak vnímat sebe sama v roli aktéra i pozorovatele v jednom.

Ač se Esther Stocker zabývá rovněž videem, fotografií, či je součástí realizací text, vždy její díla spočívají na černé, bílé a šedé barvě. Charakteristickým rysem je užití struktur /mřížek/, vrstvení, průniky a propojení. Nahlížíme-li na tvorbu Stocker z pohledu konstruktivistické tradice, nebo filmové /digi-tální/ techniky odhalíme narušení představ o řádu, prostoru a malířství. Plocha a prostor, přesnost a otevřenost nejsou vnímány protikladně, ale jako podmiňující a definující fenomény.

Esther Stocker se narodila v roce 1974 v Itálii, kde také vedle Vídně a USA studovala. Dnes žije ve Vídni, má za sebou řadu realizací v architektuře a v roce 2004 obdržela prestižní cenu Otto Mauera. Stále výrazněji stoupá na mezinárodní scéně zájem o její dílo. Dokladem toho byly tři vysoce hodno-cené výstavy v loňském roce. Autorka se představila projektem „ What I Don´t Know About Space „ v Londýně, prostorovou instalací ve vídeňském MUMOK a v CCNOA v Bruselu výstavou „ Abstract Thought Is a Warm Puppy“ .

Pod Ellisonovo výrokem „Nedalo se nic dělat – lidé byli vždy pouze lidmi a prostor byl vždy jejich věčným nepřítelem“ se skrývá projekt, jenž je první samostatnou prezentací Esther Stocker v České republice. Také v tomto případě zůstala autorka věrna své tradici a vytvořila nové dílo – speciálně pro dané prostory Domu umění. Výstavu tvoří prostorová instalace doplněna obrazy a textovými díly.