Výstava

Eva Prokopcová – Mezní situace

Termín
Kurátor Michal Škoda

Malířka představila svou tvorbu za poslední rok, která vyšla z jejího umělecky přechodového období, jak naznačil i název výstavy. Bíle šepsovaná plátna a povrchově neupravená juta s rytmickými otisky štětce nebo barevné tuby se radikálně odlišovala od jejích předchozích barevných a expresivních maleb.