Výstava

Florian Pumhősl

Termín

NA ZÁVĚR LETOŠNÍHO ROKU PŘIPRAVIL ČESKOBUDĚJOVICKÝ DŮM UMĚNÍ PRO PROSTORY SVÉ GALERIE VÝSTAVU FLORIANA PUMHŐSLA (1971) TENTO MLADÝ, V SOUČASNÉ DOBĚ VELICE FREKVENTOVANÝ RAKOUSKÝ AUTOR ŽIJE A PRACUJE VE VÍDNI A JIŽ OD DOB STUDIÍ NA TAMNÍ AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ SE V JEHO TVORBĚ PROJEVUJE VELKÝ ZÁJEM O PROCESY MODERNIZACE A JEJICH VIZUÁLNÍCH ZNÁZORNĚNÍ.

PUMHŐSLOVO DÍLO CHARAKTERIZUJE HISTORICKÁ PERSPEKTIVA NA MODERNISMUS, KTERÁ SE ZAJÍMÁ O JEHO ZLOMY, PROTIMLUVY ČI PŘEMĚNY (CH.KRAVAGNA). ZABÝVÁ SE HISTORICKÝMI MOMENTY V KTERÝCH SE UPLATŇUJÍ JAK ESTETICKÉ, TAK POLITICKÉ KONCEPTY. JAKO PROSTŘEDKY SVÉ PREZENTACE AUTOR VYUŽÍVÁ ŘADU MÉDIÍ: VIDEO, FILM, FOTOGRAFII, ALE I SOCHU, OBRAZ, KRESBU. VELICE ČASTO PRACUJE SE SAMOTNÝM VÝSTAVNÍM PROSTOREM, KTERÝ NECHÁPE JAKO OMEZUJÍCÍ, VE SMYSLU VNĚJŠÍHO VZTAHU, ALE JAKO MÍSTO PRODUKCE, JEJÍŽ VZTAHOVÉ SYSTÉMY PŘEDSTAVUJÍ BOHATÝ HISTORICKÝ FOND. JINDY ZAS MŮŽEME JEHO PROSTOROVÁ UCHOPENÍ CHÁPAT JAKO POCTY VÝSTAVNÍ SÍNI CO BY MÍSTU KONCENTROVANÉHO VNÍMÁNÍ KVALIT OBRAZU.

V PUMHŐSLOVĚ TVORBĚ VŠAK NALEZNEME ŘADU DALŠÍCH MOMENTŮ, TÉMAT A PROBLEMATIK, NAPŘÍKLAD ALTERNATIVNÍ A UTOPICKÉ PŘÍSTUPY K DESIGNU I ARCHITEKTUŘE S DŮRAZEM NA SPOLEČENSKO-REVOLUČNÍ NADĚJE V NICH UKRYTÉ, STEJNĚ JAKO JEJICH NEZDARY ČI (JAK TÉŽ UVÁDÍ CH.KRAVAGNA) SPOJENÍ MEZI MODERNISTICKÝMI FORMAMI A MYŠLENKAMI, EXPORT IDEOLOGIÍ A KONCEPCE SPOLEČNOSTI V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ. OTÁZKY POLITICKÉHO CHARAKTERU NABÍZÍ NAPŘ. VE SVÉ VIDEO PRÁCI -LAC MANTASOA 2000-, JEŽ POJEDNÁVÁ O ZBYTCÍCH PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA, KTERÉ BYLO POSTAVENO PODLE EVROPSKÉHO MODELU NA MADAGASKARU. JEDNÁ SE ZDE O DĚJINNÝ PŘÍKLAD INDUSTRIALIZACE A MODERNIZACE MĚSTA SPOJENÉ S PROBLÉMY ZPŮSOBENÝMI ZMĚNAMI VE VLÁDĚ…

V RÁMCI PUMHŐSLEVO BÁDÁNÍ SE SETKÁME I S DALŠÍMI NEZANEDBATELNÝMI MOMENTY (JAKO JE ZÁJEM O LITERATURU, FILM, VĚDU I PŘÍRODU), KTERÉ SE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM DOTÝKAJÍ JEHO VLASTNÍCH REALIZACÍ. Z CELÉ ŘADY MOŽNO PŘIPOMENOUT PUBLIKACE („PŘIROZENOST A DRUH POHYBU“ OD GYORGYE KEPESE ČI „POZNÁMKY K PŘÍRODNÍM DĚJINÁM ARCHITEKTURY“ BERNARDA RUDOFSKÉHO), KTERÉ UMĚLCI PŘINÁŠÍ POZNATKY JEŽ PAK UPLATNÍ V DALŠÍ VIDEO INSTALACI IRONICKY SE DOTÝKAJÍCÍ ANALOGIÍ MEZI VÝUKOU PŘÍRODOPISU A STAVEBNICTVÍ… FILM -PŘEDEVŠÍM ABSTRAKTNÍ- JE ZASE PRO PUMHŐSLA DŮLEŽITÝM BODEM ZKOUMÁNÍ GRAMATIKY MODERNÍCH OBRAZOVÝCH JAZYKŮ.

PRVNÍ VÝSTAVA F. PUMHŐSLA V ČECHÁCH SHROMAŽĎUJE PRÁCE VYTVOŘENÉ PŘÍMO PRO TUTO PŘÍLEŽITOST A PLNĚ TAK STVRZUJE ZDE UVEDENOU CHARAKTERISTIKU JEHO ZÁJMU. PROSTŘEDNICTVÍM ROZLIČNÝCH VYJADŘOVACÍCH PROSTŘEDKŮ AUTOR NABÍZÍ INSTALACI JEJÍŽ STĚŽEJNÍM BODEM NUTNO BRÁT POSTAVU VÝZNAMNÉHO ČESKO-AMERICKÉHO UMĚLCE A DESIGNERA LADISLAVA SUTNARA (1897-1976), KTERÝ SE PODÍLEL NA RENOMÉ PŘEDVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA V OBLASTI DESIGNU UŽITKOVÝCH PŘEDMĚTŮ A PUBLIKACÍ, ARCHITEKTURY, DIVADLA A VÝSTAVNICTVÍ A OD ROKU 1939 PŮSOBIL V AMERICE, KDE SE PROSLAVIL PŘEDEVŠÍM JAKO TVŮRCE JAZYKA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE. DO ŘADY JEHO OBDIVOVATELŮ PATŘÍ TÉŽ FLORIAN PUMHŐSL, KTERÝ TUTO SVOU PREZENTACI KONCIPUJE JAKO SUTNAROVU POCTU.