Výstava

Günther Förg – Zurück zur Sache, zum Bau

Termín
Kurátor Johannes Gachnang, Michal Škoda

Úvodní slovo: Johannes Gachnang

Švýcarský umělec Günter Förg představil cyklus fotografií z poloviny 90. let, pořízených na jeho cestě po České republice, na nichž zachytil stavby moderní architektury architektů Ludwiga Miese van der Rohe, Adolfa Loose nebo Josipa Plečnika. Velkoformátové snímky architektury 20. století nesledovaly dokumentární záměr, ale spíše malířské kvality zachyceného obrazu. Nezvyklou instalací, která nutila diváky vzhlížet k fotografiím zavěšeným u stropu galerie na dřevěných konstrukcích a uspořádaným do horizontálních pásů, přispěli teoretik Johannes Gachnang a kurátor galerie.