Výstava

Ian Anüll – instalace

Termín

PRVNÍ LETOŠNÍ ZAHRANIČNÍ VÝSTAVOU PŘEDSTAVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÝ DŮM UMĚNÍ JEDNOHO Z NEJPŘEDNĚJŠÍCH ŠVÝCARSKÝCH UMĚLCŮ IANA ANŰLLA (1948). AUTORA, JEHOŽ JE TĚŽKÉ ZAŘADIT Z HLEDISKA STYLU, NEBOŤ JEHO TVORBA SE POHYBUJE V SYNTÉZE ZCELA ODLIŠNÝCH SKUPIN I MÉDIÍ. TOTO JE PATRNÉ JAK V TÉMATICE, KTEROU SE ZABÝVÁ A ZÁROVEŇ I VE ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ, PLNÉM DIFERENČNÍCH ODKAZŮ.

V POPŘEDÍ ANŰLLOVO ZÁJMU STOJÍ PŘEDEVŠÍM PŘEMÝŠLENÍ O POLITICE A SPOLEČNOSTI, ÚVAHY O SYSTÉMECH A MOCENSKÝCH STRUKTURÁCH UVNITŘ NICHŽ SE UMĚNÍ STÁVÁ SVÉBYTNÝM TÉMATEM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE VŠAK NESNAŽÍ UPŘÍT UMĚNÍ JEHO VĚROHODNOST, AUTONOMII – „UKAZUJE, JAK JE UMĚNÍ NEMILOSRDNĚ SVÁZÁNO DO SPOLEČENSKÉHO KONTEXTU“ (B.M.BŰRGI).

VE SVÉ TVORBĚ PŘESVĚDDČIVÝM ZPŮSOBEM S VÁŽNOSTÍ I IRONIÍ NABÍZÍ ŘADU POHLEDŮ NA SVĚT KOLEM SEBE V DÍLECH NASYCENÝCH PROCESY PROMĚNY. IAN ANŰLL VELICE RÁD VYUŽÍVÁ NALEZENÝCH MATERIÁLŮ ZE SVĚTA MASMÉDIÍ, KONZUMU, SVĚTA ZNAKŮ, NÁLEPEK STEJNĚ JAKO I Z PROSTŘEDÍ PŘÍRODY. TYTO PŘEDMĚTY PŘEDKLÁDÁ JAKO RELIKTY NAŠÍ CIVILIZACE, ANIŽ BY JEJICH „VYUŽITÍM“ POPÍRAL PŮVODNÍ SMYSL – NAOPAK JE STAVÍ DO ROLE ŘADY ÚVAH. MOŽNO ŘÍCI, ŽE ANŰLL SVOJÍ TVORBOU UKAZUJE, JAK JE NÁŠ USPOŘÁDANÝ SVĚT STÁLE VÍCE NAPLNĚN PŘEMĚNOU REÁLNÉHO DO IMAGINÁRNÍHO…

TATO VÝSTAVA, KTEROU SE AUTOR POPRVÉ PŘEDSTAVUJE ČESKÉ VEŘEJNOSTI SESTÁVÁ Z VÝBĚRU NĚKOLIKA DĚL POSLEDNÍHO OBDOBÍ, ALE TAKÉ PRACÍ POPRVÉ VYSTAVENÝCH PŘIPRAVENÝCH PRO PROSTORY ZDEJŠÍ GALERIE, ZÁROVEŇ TÉŽ SVOJÍ UMĚLECKOU HODNOTOU ZDŮRAZŇUJE AKTUÁLNOST ANŰLLOVA DÍLA.