Výstava

Jan van der Ploeg – nástěnné malby

Termín

Pro letní měsíce přichystal Dům umění v Č. Budějovicích výstavu Jana van der Ploega z Amsterdamu. Tento velice  uznávaný holandský umělec připravil speciální projekt přímo pro prostory galerie, respektive jeho stěny, neboť hlavním vyjadřovacím prostředkem autora jsou nástěnné malby.

Jan van der Ploeg se médiu nástěnné malby (vedle klasického obrazu) věnuje již řadu let. Důležitým momentem je zkoumání prostoru mezi uměním a životem. Autor vytváří de facto určitý obraz  současnosti. Ovlivněn industriálním vizuálním slovníkem pracuje s monochromií, opakováním, antiiluzionistickou hloubkou, variací, jenž vidí jako odlišné projevy, které se stávají  určitými znaky každodenní reality a mohou fungovat, jako  malířská iluze, stejně jako určitý znak či ornament. Velice důležitými  rysy jsou pro van der Ploega tvar, barva a přímka. Autor vytváří plochy rozvíjející objem, který okolní prostor nemění, nýbrž do sebe vztahuje. Nejfrekventovanější formou je „Grip“ – kapsovitá spona a „Wave“ – vlna vytvářející vlnivý pohyb, vzbuzující dojem vracení se vlastním pohybem.
V poslední době se objevuje i moment horizontálního (nárůstového) členění. Jeho velkorysé projekty působí, jakoby do sebe vztahovaly jednotlivé fragmenty architektury (dveře, okna, rámy, komíny…). Daří se mu propojovat malbu s instalací, systém a sériovost. Užitím prvků se kterými pracuje, poukazuje na generativní systém, jenž nabízí stále nová řešení. Lze zde vystopovat vztahové momenty jako je plnost – prázdnota, nehybnost – pohyb, práci s barvou a kontrasty.

Pokud bychom chtěli definovat van der Ploegovy nástěnné malby z historického hlediska, dostali bychom se do pozice dvou rozdílných bodů: avantgarda 60.let a její paralela vzešlá ze základu pouliční kultury. V průběhu několika let se stal „Grip“ pro van der Ploega, dá se říci, osobní značkou. Stejně jako podpis graffiti. Sprayer si podpisem přivlastňuje určité místo a zároveň mění jeho význam a dává mu novou funkci. Prostor je graficky dekonstruován a zároveň rekonstruován v místo pro komunikaci  a identitu. Značky – podpisy u van der Ploega dokumentují  a spojují jeho geografické pohyby, „formy„ mají charakter intervencí  a van der Ploeg integruje umění do jeho okolí. Dílo se nestává izolovaným od reality, nýbrž je její součástí.

První „intervence“ vznikaly na stěnách amsterdamských domů. Postupem času se objevují v různých místech s významem vyvíjejícím se ve vizuální a myšlenkové konfrontaci s divákem, který  se stává aktivním účastníkem. Poslední „intervence“ van der Ploega se uskutečnila  v Los Angeles (Hammer Project), která trvala do 24.6.2007 a na ní navazuje tato českobudějovická, která potrvá do 9. srpna 2007. Dům umění tak nabízí po presentacích P. Koglera (2001) a D. Tremletta (2005) dalšího umělce plně využívajícího galerijních stěn.

Jan van der Ploeg (1959) studoval na Akademii umění v Amsterdamu a londýnské Croydon College of Art. Má za sebou nespočet samostatných i kolektivních výstav po celém světě a od roku 1999 rovněž stojí v čele amsterdamského Project Space (PS).