Výstava

Jiří Hilmar

Termín
Kurátor Michal Škoda

Autor optických reliéfů se ke dřevu obrátil v 80. letech. V Českých Budějovicích vystavil geometrické objekty vyřezané ze dřeva a instalaci z kulatiny, která reagovala na daný prostor. Středem tří zadních místností galerie procházela linie ze dřevěných polen, rozeklaných kovovými pruty s křížovým profilem a převázaných provázky. Výstavu provoněl vosk, kterým byly dřevěné objekty napuštěny.